logo
Pietrucha International

Platforma obliczniowa dla projektantów
Designer 2.0

ZASTOSOWANIA

Ze względu na unikalne właściwości, winylowe grodzice przeciwpowodziowe EcoLock, stosowane są w różnych inwestycjach. Ich zastosowanie zamiast stalowych ścianek szczelnych pozwala na obniżenie kosztów montażu oraz materiału. Zastąpienie nimi rozwiązań drewnianych umożliwia osiągnięcie wyższej wytrzymałości i odporności na warunki zewnętrzne. Dzięki nim powstają więc wyjątkowo szczelne wały przeciwpowodziowe, które są w stanie wytrzymać silny napór wody. Zastosowanie rozwiązań oferowanych przez firmę Pietrucha to znakomity wybór z uwagi na całkowitą odporność grodzic winylowych na korozję biologiczną, rdzę, pęknięcia, ścieranie, wodę morską, szkodliwe promieniowanie UV. W rezultacie stosowane są jako osłony przeciwerozyjne, a realizowana dzięki nim budowa wałów przeciwpowodziowych pozwala stworzyć szczelne i trwałe zapory ochronne. Również regulacja rzeki oraz umocnienie jej brzegów może być inwestycją realizowaną dzięki rozwiązaniom dostarczonym przez firmę Petrucha.

Warto zaznaczyć, że grodzice EcoLock zawsze tworzą bardzo odporne, znakomitej jakości systemy, idealnie komponujące się z otaczającym je terenem. Sektor inżynierii lądowej i wodnej wykorzystuje je coraz częściej również z uwagi na prostotę instalacji za pomocą wbijania, wpłukiwania lub wkopywania. Taki sposób montażu sprzyja szybkiej i jednocześnie skutecznej realizacji danej inwestycji.

Zastosowanie grodzic winylowych EcoLock:

 • w strefie ścieków i zbiorników wodnych jako osłony przeciwerozyjne,
 • regulacja rzeki,
 • zabezpieczenie dróg,
 • zabezpieczenie rowów melioracyjnych, wykopów,
 • budowa wałów przeciwpowodziowych (jako ich doszczelnienie),
 • ściany oporowe i grodzie,
 • budowa progów wodnych,
 • ograniczenie infiltracji wód gruntowych,
 • przepusty drogowe, mosty,
 • obudowa stawów, oczek wodnych,
 • budowa ścianek szczelnych na terenach zagrożonych ekologicznie (np. na terenie rafinerii, odgradzając potencjalnie skażony teren od wód gruntowych).


Zastosowanie grodzic winylowych

Ścianka szczelna z systemem odciągów.

Ścianka szczelna z systemem odciągów
W celu zabezpieczenia brzegów różnorodnych zbiorników wodnych lub rzek, można również zastosować ścianki oporowe i szczelne wraz ze specjalnym systemem odciągów i kotew, stanowiących dodatkowe zabezpieczenie, zwiększające wytrzymałość systemu.

Zabezpieczenie i regulacja brzegu rzeki.

Zabezpieczenie i regulacja brzegu rzeki
Grodzice plastikowe idealnie nadają się również do zabezpieczenia i regulacji rzeki, rowu lub kanałów, gdyż z uwagi na swoją budowę, łatwiej jest dostosować kształt całej konstrukcji do naturalnej krzywizny brzegu i ukształtowania terenu.

Grobla.

Grobla
Zastosowanie ścianek winylowych podczas budowy grobli na zbiorniku wodnym pozwala na podwyższenie jej trwałości poprzez efektywne zabezpieczenie całości struktury przed podmywaniem wodą z obu jej stron.

Zabezpieczenie wałów przeciwpowodziowych

Zabezpieczenie wałów przeciwpowodziowych
Podczas budowy wałów przeciwpowodziowych coraz częściej stosuje się właśnie rozwiązania z tworzyw sztucznych, które znakomicie je wzmacniają i uszczelniają, zapobiegając przesiąkaniu wody w warunkach powodzi.

Ścianka oporowa

Ścianka oporowa
Jednym z popularnych zastosowań rozwiązania EcoLock jest zabezpieczenie skarp, osuwisk, różnorodnych wykopów, przy czym ściany oporowe nie tylko zabezpieczają, ale też pozwalają na estetyczne kształtowanie danego terenu. 

Zabezpieczenie brzegu o zmienny poziomie wody

Zabezpieczenie brzegu o zmiennym poziomie wody
Bardzo wysoka szczelność ścianek z tworzyw sztucznych,  w połączeniu z ich wysoką estetyką, pozwala wykorzystywać je również do zabezpieczenia brzegów o zmiennym poziomie wody, gdyż doskonale wkomponowują się w otoczenie.

Ścianki szczelne

Ścianki szczelne
W miejscach o zmiennym lub podwyższonym poziomie wód gruntowych grodzice zapewniają znakomitą ochronę, skutecznie ograniczając infiltrację wody oraz zabezpieczając tereny przed stopniową erozją i niszczeniem.

Separacja terenów zagrożonych ekologicznie

Separacja terenów zagrożonych ekologicznie
Ścianki szczelne EcoLock świetnie sprawdzają się w przypadku separacji zbiorników wodnych, czy też wód gruntowych od miejsc, w których występuje zagrożenie ekologiczne (między innymi wysypisk śmieci, fabryk i innych zakładów przemysłowych).