logo
Pietrucha International

Platforma obliczniowa dla projektantów
Designer 2.0

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

Hala produkcyjna

Na wysoką jakość grodzic ma wpływ  nie tylko nowoczesny park maszynowy, ale też 20-letnie doświadczenie w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Produkcja grodzic z PVC to proces wymagający najwyższej staranności. Zastosowanie normy ISO 9001:2015  pozwoliło nam zapewnić i utrzymać produkcję wysokiej jakości wyrobów, a wprowadzenie procedur usystematyzowało działania w firmie, które są teraz jej integralną częścią. Cały proces, poczynając od doboru dostawców, poprzez produkcję oraz dystrybucję został odpowiednio udokumentowany. Działania te mają na celu nieprzerwane podnoszenie jakości naszych wyrobów w trosce o zadowolenie naszych klientów.

Poszczególne etapy zostały odpowiednio usprawnione, dzięki czemu możemy w sposób jednoznaczny prześledzić cały proces. Nawiązujemy współpracę wyłącznie z kontrahentami oferującymi najwyższą jakość towarów i usług. Każdy transport jest monitorowany, a dostawcy surowców produkcyjnych potwierdzają jego parametry deklaracją jakości, z wyszczególnieniem wszystkich opakowań, co dodatkowo sprawdzane jest przez pracownika kontroli jakości. Jednoznaczna identyfikacja tworzywa pozwala je śledzić i bez trudu określić źródło pochodzenia materiału, z jakiego został wyprodukowany profil grodzicy.

Przebieg wytwarzania jest w pełni monitorowany. Sprawdzane i zapisywane są istotne parametry, mające wpływ na ostateczne parametry profili. Dzięki utrzymaniu rygorystycznych procedur  jesteśmy w stanie zagwarantować wysoką i niezmienną jakość naszych produktów.  Kilka razy na dobę pobierane są próbki do badań bieżących - pracownik kontroli jakości sprawdza czy właściwości gotowego wyrobu nie odbiegają od normy, potwierdzając tym samym gatunek użytego surowca oraz zastosowanie odpowiednich parametrów produkcji. Po raz kolejny sprawdzane są wymiary profili. Dopiero po tak dokładnej kontroli jakości, produkty zostają przekazane do magazynu oraz dystrybucji. Jakość oraz parametry wytrzymałościowe naszych grodzic są cyklicznie potwierdzane w akredytowanych laboratoriach badawczych,  instytutach oraz technicznych uczelniach wyższych.