logo
Pietrucha International

Platforma obliczniowa dla projektantów
Designer 2.0

PROWADNICE STALOWE

Montaż grodzic winylowych z zastosowaniem prowadnic stalowych

Kluczem do sukcesu przy montażu w twardych, zwartych podłożach oraz przy wbijaniu długich elementów jest stosowanie specjalnych prowadnic. Jest  to element stalowy o kształcie odzwierciedlającym wbijaną grodzicę winylową. Długość mandreli musi odpowiadać długości wbijanych elementów z tworzyw PVC.

 

Zalety stosowania mandreli

  • umożliwia wbijanie grodzic winylowych w bardzo trudne warunki gruntowe (zwarte iły, gliny, żwiry)
  • pozwala na montaż długich profili nawet do 12m
  • zapobiega ewentualnym pęknięciom grodzicy podczas wbijania
  • usuwa przeszkody napotkane w gruncie (korzenie, kamienie)
  • pomaga w zachowaniu prostolinijności
  • wstępnie rozluźnia grunt
  • mandrela wielokrotna znacznie przyspiesza prace instalacyjne