logo
Pietrucha International

Platforma obliczniowa dla projektantów
Designer 2.0

ONE-STOP-SHOP

Nieustannie rozwijamy swoje produkty odpowiadając na nowe wyzwania i zapotrzebowanie rynkowe. Profile PVC znajdują coraz więcej zastosowań w inżynierii wodnej, a my staramy się je ulepszać i rozwijać poprzez poprawę ich właściwości.


Naszą przewagę nad konkurencją budujemy poprzez kompleksowe podejście do problemów naszych klientów, oferując im swoją pomoc na każdym etapie - od doradztwa technicznego i wsparcia projektowego ze strony naszych inżynierów, aż po samo wykonawstwo z zakresu pogrążania grodzic lub nadzoru prac montażowych. Wykonawcom oferujemy usługę wynajmu i sprzedaży specjalistycznego sprzętu niezbędnego do wbijania (wibromłoty, młoty pneumatyczne, mandrele) wraz ze szkoleniem z zakresu ich użytkowania i najefektywniejszego wykorzystania. Jako zakład produkcyjny zapewniamy nie tylko sprzedaż produktu, ale też dostarczenie go na plac budowy zgodne z harmonogramem.