logo
Pietrucha International

Platforma obliczniowa dla projektantów
Designer 2.0

KOTWY GRUNTOWE

Kotwa gruntowa – konstrukcja przenosząca siły rozciągające na nośną warstwę gruntu.

 

Kotwy - jak to działa?

 • 1. Zagłębienie całego zestawu w gruncie

 • 2. Wyciągnięcie żerdzi prowadzącej

 • 3. Naciągnięcie żerdzi nośnej i nadanie jej tym samym wstępnego naprężenia. Nośność uzyskuje się dzięki obróceniu się elementu nośnego o 90 st.

 • 4. Powstanie strefy naprężenia w kształcie ściętego stożka i uzyskanie w ten sposób nośności całego systemu

Zasada pracy wbijanych kotew gruntowych JLD oparta jest na odporze gruntu wzbudzającym się na powierzchni stopy kotwiącej w trakcie jej przemieszczania (obrotu). Taka koncepcja współpracy kotwy z otaczającym gruntem stosowana jest powszechnie w konstrukcjach nabrzeży, gdzie oczep ścianki szczelnej „mocowany” jest w gruncie przy pomocy stalowej lub betonowej płyty oporowej, zakopanej w odpowiedniej odległości od ścianki i połączonej z nią cięgnem prętowym. Poważnym ograniczeniem w stosowaniu takich konstrukcji jest konieczność wykonania dużego wykopu w którym umieszczona będzie płyta oporowa. Rozwiązaniem tego problemu stało się zastosowanie płyty oporowej o wydłużonym kształcie i wbijanej w grunt bez jego naruszenia.

Korzyści

 • nie zaburza struktury górotworu, można stosować w różnych rodzajach gruntów

 • system kotwienia jest nośny i szczelny bez użycia zaczynu cementowego

 • wysoka jakość elementów systemu

 • nie wymaga wykonywania wykopu dla płyty kotwiącej

 • oszczędna instalacja bez użycia ciężkiego sprzętu

 • ekologiczne i przyjazne dla środowiska rozwiązanie

 • nie wymaga sprzętu wiertniczego

 • szybka instalacja bez angażowania dużych zasobów ludzkich

 • prosta instalacja przy użyciu standardowych narzędzi

Zastosowania

 • Ścianki szczelne i oporowe EcoLock.

 • Kotwienie gabionów.

 • Ściany oporowe z elementów blokowych.

 • Kotwienie elementów (ławki, kosze, wiaty)

 • Kotwienie rurociągów.

 • Kotwienie lekkich konstrukcji stalowych i hal balonowych.

 • Kotwienie masztów i słupów przesyłowych.

 • Kotwienie obudów wykopów.

 • Zabezpieczenie ściany fundamentowej.

Test nośności

Do wyciągnięcia żerdzi nośnej w celu obrotu płyty kotwiącej, wykorzystywane jest specjalne urządzenie hydrauliczne. Nadaje ono żerdzi nośnej zakładane naprężenie, a dzięki zamontowanemu manometrowi możemy dokładnie kontrolować wielkość siły. Jeżeli kotwa przy nadanej sile nie stawia oporu przy wyciąganiu (nie uzyskuje odpowiedniej nośności) wiemy, że trzeba użyć większej płyty kotwiącej lub dłuższej żerdzi nośnej. Jesteśmy w stanie „in situ” zbadać prawidłowość założeń projektowych.

Asortyment