logo
Pietrucha International

Platforma obliczniowa dla projektantów
Designer 2.0

APROBATY I ATESTY

dekl_zg_04/07/GR/2015 Deklaracja zgodności nr 04/07/GR/2015 pobierz do wydruku
 
 


Atest Higieniczny
Państwowego Zakładu Higieny
Departament Higieny Komunalnej
 Nr HK/W/0136/01/2016
pobierz do wydruku


Aprobata Techniczna
Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego
Nr AT/18-2015-0024-04
pobierz do wydruku


Rekomendacja Techniczna
Instytutu Badawczego Dróg i Mostów
Nr RT/2014-02-0154
pobierz do wydruku
  Certyfikat GOST R NR 1558912 pobierz do wydruku