logo
Pietrucha International

Platforma obliczniowa dla projektantów
Designer 2.0

APROBATY I ATESTY

IBDiM Rekomendacja techniczna

Rekomendacja Techniczna
Instytutu Badawczego Dróg i Mostów
Nr
 RT/2020-0195

pobierz do wydruku
 Atest higieniczny Hygienic Certificate  Atest higieniczny Hygienic Certificate BK/W/0628/01/2019  pobierz do wydruku
Krajowa Ocena Techniczna SuperLock Instytut Technologiczno-Przyrodniczy 

Krajowa Ocena Techniczna

ITP-KOT-2017/0008 wydanie 1

Grodzice termoplastyczne zbrojone włóknem szklanym

pobierz do wydruku
Krajowa Ocena Techniczna profile i systemy geotechniczne

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy 

Krajowa Ocena Techniczna

ITP-KOT-2020/26 wydanie 1

Profile i systemy Hydro-Geotechniczne

pobierz do wydruku
  Certyfikat GOST R NR 1558912 pobierz do wydruku