logo
Pietrucha International
Posiadamy certyfikat ISO 9001:2008
TUV Rheinland

GRODZICE WINYLOWE

Innowacyjne ścianki szczelne z tworzyw sztucznych charakteryzują się niezwykle wysoką odpornością na zadrapania, czy też pęknięcia, całkowitym brakiem korozji, wysoką szczelnością oraz ekonomiką stosowania. Grodzice winylowe EcoLock są produkowane za pomocą metod wytłaczania lub współwytłaczania (tzw. „koekstruzji”) z polichlorku winylu z dodatkiem środków udoskonalających jego parametry (m. in. modyfikatorami udarności, stabilizatorami UV oraz termicznymi etc.) i ułatwiających jego obróbkę.

W wyniku unikalnego połączenia trwałości i estetyki, grodzice wodoszczelne PVC znajdują zastosowanie jako ściany oporowe, wzmocnienie i zabezpieczenie miejsc o zmiennym poziomie wód, wykorzystywane są do budowy wałów przeciwpowodziowych, grobli, regulacji koryta rzek lub rowów i w wielu innych projektach. Brak występowania korozji oraz podniesienie odporności sprawia, że jest to obecnie jedno z najlepszych dostępnych na rynku rozwiązań, wykorzystywanych do zabezpieczenia miejsc mających kontakt z wodą i nie tylko.

W standardzie oferowane są profile, umożliwiające budowę grodzi w kolorach brązowym, oliwkowym oraz szarym, przy czym mogą zostać wyprodukowane w dowolnym kolorze z palety RAL.

Aktualności

03.11.2014|

Geoinżynieria w budownictwie - konferencja

Geoinżynieria w budownictwie - konfrencja w Krakowie

30.09.2014|

Plan przejęcia

Informacja o przejęciu zorganizowanej części  przedsiębiorstwa SiA Pietrucha Sp. z o.o. z siedzibą w Ksawerowie przez Pietrucha New Energy Sp. z o.o.  z siedzibą w Błaszkach.

 

W najbliższym czasie planowane jest przejęcie przez Pietrucha New Energy Sp. z o.o.  zorganizowanej części przedsiębiorstwa SiA Pietrucha Sp. z o.o. działającej pod nazwą ZCP Finansowa. Celem przejęcia jest uporządkowanie stosunków własnościowych oraz organizacyjnych obu spółek. Przewidywana reorganizacja będzie miała miejsce najprawdopodobniej na przełomie listopada i grudnia 2014 r. Szczegółowy plan podziału poniżej.

 

 

Pobierz Plan przejęcia (PDF)

15.05.2014|

Oogólnokrajowe sympozjum „Hydrotechnika XVI’2014” w Krynicy

DSCF1337.JPG

Dziś w Krynicy kończy się ogólnokrajowe sympozjum „Hydrotechnika XVI’2014” organizowane przez:

  • Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT w Katowicach
  • Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej
  • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie
  • Biuro d/s Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych

Część merytoryczna objęła 18 referatów w zakresie problemów gospodarki wodnej oraz ochrony przed powodzią z naświetleniem istotnych zagadnień technicznych, prawnych, administracyjnych, ekonomicznych i związanych z systemem zarządzania, na tle zjawisk ekstremalnych (opady nawalne i susza hydrologiczna), a także problemów morfodynamicznych (w tym osuwiskowych).

Zamierzeniem organizatorów była prezentacja w ramach bieżącej edycji sympozjum wielu szczegółowych problemów technicznych, związanych między innymi z  projektowaniem i wykonawstwem konstrukcji hydrotechnicznych, a także nadzorem i eksploatacją budowli piętrzących (współczesne technologie w konstrukcjach hydrotechnicznych, problem utrzymania budowli wodnych; konstrukcje hydrotechniczne a środowisko naturalne).

Firma Pietrucha miała przy tej okazji przyjemność zaprezentować swoje rozwiązania z dziedziny hydroinżynierii przy użyciu własnego produktu – grodzic winylowych EcoLock.  Zaprezentowany został referat pt. „Grodzice winylowe. Zastosowanie w budownictwie wodnym”. Wygłosił go inż. mgr Paweł Pastuszka.  Dodatkowo referat został opublikowany w materiałach sympozjalnych.

Wskazane zostały nowoczesne, technologicznie zaawansowane  i ekologiczne zalety grodzic z twardego polichlorku winylu, które coraz częściej wykorzystywane są w budownictwie hydrotechnicznym. Spełniają tam rolę przesłon przeciwfiltracyjnych oraz  ścianek szczelnych i oporowych. Realizacja w Gardnie była rzeczywiście imponująca: do jej wykonania wykorzystano prawie 72 000m² grodzic winylowych EcoLock o profilu GW-270/5,5. Warunki gruntowe występujące w miejscu realizacji to piaski drobne, grunty mineralne z przewarstwieniami torfu i gytii, torfy oraz mieszanki torfów i piasku. Część realizacji znajduje się na terenie Słowiańskiego Parku Narodowego, bardzo ważne zatem było użycie produktu całkowicie ekologicznego nie wchodzącego w reakcje z wodami gruntowymi, nie wymagającego użycia ciężkiego sprzętu.

Podczas konferencji szeroko omówione zostały sposoby, które pomagają walczyć z zagrożeniami powodzi na terenie naszego kraju. Dyskusja dotyczyła również podejmowania decyzji inwestycyjnych w zakresie ochrony przed powodzią, które oparte jest o wyniki analizy kosztów i korzyści  związanych z realizacją i eksploatacja inwestycji, która powinna doprowadzić do wzrostu dobrobytu społeczności objętej jej skutkami.

Sympozjum pozwalało przyjrzeć się problemom na terenie całej Polski ,wachlarz zagadnień obejmował rzeki, zbiorniki wodne,  suche zbiorniki przeciwpowodziowe, jeziora itd. Każdy z uczestników omawiał inną realizację, co spowodowało , że konferencja była bardzo bogata pod względem merytorycznym.

Prezentowano między innymi:

  • Rozwiązanie jakim jest suchy zbiornik przeciwpowodziowy. Mimo, że projektowanie tego typu inwestycji wymaga trafnych wyborów między funkcją przeciwpowodziową i  funkcjonalnością techniczną, a uwarunkowaniami z otaczającej infrastruktury, środowiska i krajobrazu.
  • Założenia i metody postępowania nad wyborem programów preferowanych, z wykorzystaniem modelowania hydraulicznego, danych zawartych w Bazie Danych Obiektów Topograficznych, a także map zagrożenia i ryzyka powodziowego.
  • Kompaktowe stacje wyposażone w czujniki zintegrowane z rejestratorami cyfrowymi oraz bezprzewodowe nadajniki pozwalają przetwarzać  i wizualizować pomiary zarówno na pojedynczych obiektach hydrotechnicznych jak i na dużych obszarach. Zjawiska naturalne w postaci obfitych opadów i wywołanych nimi powodzi miewają gwałtowny i bardzo niszczycielski przebieg. Coraz częściej oczekiwane są zinformatyzowane rozwiązania.
  • Badania batymetryczne. W badaniach hydrologicznych zbiorników wodnych, bardzo istotne jest określenie ich charakterystyk morfometrycznych , czyli charakterystyki powierzchni, charakterystyki pojemności, głębokości i dna zbiornika wodnego. W tym celu wykorzystuje się badania batymetryczne, zajmujące się pomiarami głębokości cieków i zbiorników wodnych, a także ich prezentacją graficzną  w postaci map batymetrycznych, przekrój oraz trójwymiarowych numerycznych modeli dna.

Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że nie do końca możliwe jest stworzenie mechanizmów, które całkowicie zatrzymają falę powodziową. Możemy jednak podjąć działania prewencyjne, ograniczyć jej skutki. Prawidłowa diagnoza stopnia zagrożenia oraz odpowiednio wcześnie wydane ostrzeżenia stanowią strategiczny etap w kierunku zwiększenia  bezpieczeństwa i ograniczenia skutków społeczno-ekonomicznych oraz środowiskowych spowodowanych klęskami żywiołowymi jaką jest między innymi powódź.

Problemy przedstawiane podczas sympozjum da się rozwiązać z sukcesem jedynie przy ścisłej współpracy inżynierów hydrotechników, specjalistów przyrodników przy pełnym zaangażowaniu inwestora.