logo
Grupa Pietrucha

STRONA GŁÓWNA

Grodzice winylowe EcoLock wykonywane są z twardego polichlorku winylu modyfikowanego środkami ułatwiającymi przetwórstwo, modyfikatorami udarności, stabilizatorami termicznymi i UV oraz wypełniaczami mineralnymi. Grodzice są wytwarzane metodą wytłaczania jako profile monolityczne lub metodą współwytłaczania (koekstruzji) z rdzeniem wykonanym z materiału uzyskanego z recyclingu konstrukcyjnego PVC, który jest powleczony warstwą tworzywa pierwotnego. Standardowo produkowane są  w kolorze szarym, oliwkowym oraz brązowym. Istnieje też możliwość zamówienia grodzic w kolorach RAL.

Aktualności

15.05.2014|

Oogólnokrajowe sympozjum „Hydrotechnika XVI’2014” w Krynicy

DSCF1337.JPG

Dziś w Krynicy kończy się ogólnokrajowe sympozjum „Hydrotechnika XVI’2014” organizowane przez:

 • Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT w Katowicach
 • Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej
 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Biuro d/s Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych

Część merytoryczna objęła 18 referatów w zakresie problemów gospodarki wodnej oraz ochrony przed powodzią z naświetleniem istotnych zagadnień technicznych, prawnych, administracyjnych, ekonomicznych i związanych z systemem zarządzania, na tle zjawisk ekstremalnych (opady nawalne i susza hydrologiczna), a także problemów morfodynamicznych (w tym osuwiskowych).

Zamierzeniem organizatorów była prezentacja w ramach bieżącej edycji sympozjum wielu szczegółowych problemów technicznych, związanych między innymi z  projektowaniem i wykonawstwem konstrukcji hydrotechnicznych, a także nadzorem i eksploatacją budowli piętrzących (współczesne technologie w konstrukcjach hydrotechnicznych, problem utrzymania budowli wodnych; konstrukcje hydrotechniczne a środowisko naturalne).

Firma Pietrucha miała przy tej okazji przyjemność zaprezentować swoje rozwiązania z dziedziny hydroinżynierii przy użyciu własnego produktu – grodzic winylowych EcoLock.  Zaprezentowany został referat pt. „Grodzice winylowe. Zastosowanie w budownictwie wodnym”. Wygłosił go inż. mgr Paweł Pastuszka.  Dodatkowo referat został opublikowany w materiałach sympozjalnych.

Wskazane zostały nowoczesne, technologicznie zaawansowane  i ekologiczne zalety grodzic z twardego polichlorku winylu, które coraz częściej wykorzystywane są w budownictwie hydrotechnicznym. Spełniają tam rolę przesłon przeciwfiltracyjnych oraz  ścianek szczelnych i oporowych. Realizacja w Gardnie była rzeczywiście imponująca: do jej wykonania wykorzystano prawie 72 000m² grodzic winylowych EcoLock o profilu GW-270/5,5. Warunki gruntowe występujące w miejscu realizacji to piaski drobne, grunty mineralne z przewarstwieniami torfu i gytii, torfy oraz mieszanki torfów i piasku. Część realizacji znajduje się na terenie Słowiańskiego Parku Narodowego, bardzo ważne zatem było użycie produktu całkowicie ekologicznego nie wchodzącego w reakcje z wodami gruntowymi, nie wymagającego użycia ciężkiego sprzętu.

Podczas konferencji szeroko omówione zostały sposoby, które pomagają walczyć z zagrożeniami powodzi na terenie naszego kraju. Dyskusja dotyczyła również podejmowania decyzji inwestycyjnych w zakresie ochrony przed powodzią, które oparte jest o wyniki analizy kosztów i korzyści  związanych z realizacją i eksploatacja inwestycji, która powinna doprowadzić do wzrostu dobrobytu społeczności objętej jej skutkami.

Sympozjum pozwalało przyjrzeć się problemom na terenie całej Polski ,wachlarz zagadnień obejmował rzeki, zbiorniki wodne,  suche zbiorniki przeciwpowodziowe, jeziora itd. Każdy z uczestników omawiał inną realizację, co spowodowało , że konferencja była bardzo bogata pod względem merytorycznym.

Prezentowano między innymi:

 • Rozwiązanie jakim jest suchy zbiornik przeciwpowodziowy. Mimo, że projektowanie tego typu inwestycji wymaga trafnych wyborów między funkcją przeciwpowodziową i  funkcjonalnością techniczną, a uwarunkowaniami z otaczającej infrastruktury, środowiska i krajobrazu.
 • Założenia i metody postępowania nad wyborem programów preferowanych, z wykorzystaniem modelowania hydraulicznego, danych zawartych w Bazie Danych Obiektów Topograficznych, a także map zagrożenia i ryzyka powodziowego.
 • Kompaktowe stacje wyposażone w czujniki zintegrowane z rejestratorami cyfrowymi oraz bezprzewodowe nadajniki pozwalają przetwarzać  i wizualizować pomiary zarówno na pojedynczych obiektach hydrotechnicznych jak i na dużych obszarach. Zjawiska naturalne w postaci obfitych opadów i wywołanych nimi powodzi miewają gwałtowny i bardzo niszczycielski przebieg. Coraz częściej oczekiwane są zinformatyzowane rozwiązania.
 • Badania batymetryczne. W badaniach hydrologicznych zbiorników wodnych, bardzo istotne jest określenie ich charakterystyk morfometrycznych , czyli charakterystyki powierzchni, charakterystyki pojemności, głębokości i dna zbiornika wodnego. W tym celu wykorzystuje się badania batymetryczne, zajmujące się pomiarami głębokości cieków i zbiorników wodnych, a także ich prezentacją graficzną  w postaci map batymetrycznych, przekrój oraz trójwymiarowych numerycznych modeli dna.

Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że nie do końca możliwe jest stworzenie mechanizmów, które całkowicie zatrzymają falę powodziową. Możemy jednak podjąć działania prewencyjne, ograniczyć jej skutki. Prawidłowa diagnoza stopnia zagrożenia oraz odpowiednio wcześnie wydane ostrzeżenia stanowią strategiczny etap w kierunku zwiększenia  bezpieczeństwa i ograniczenia skutków społeczno-ekonomicznych oraz środowiskowych spowodowanych klęskami żywiołowymi jaką jest między innymi powódź.

Problemy przedstawiane podczas sympozjum da się rozwiązać z sukcesem jedynie przy ścisłej współpracy inżynierów hydrotechników, specjalistów przyrodników przy pełnym zaangażowaniu inwestora.

13.05.2014|

Zaproszenie na targi Autostrada Polska 2014

Szanowni Państwo!

Jak co roku w Kielcach, w dniach 14-16 maja 2014 odbędą się targi AUTOSTRADA POLSKA 2014. Nie zabraknie tam również nas!
Zaprezentujemy Państwu nasze produkty dedykowane dla branży budownictwa drogowego, inżynierii lądowej i wodnej: 

 • geosiatki o sztywnych węzłach POLGRID
 • grodzice winylowe ECOLOCK

Mamy nadzieję na spotkanie i możliwość przedstawienia Państwu naszej oferty. Znajdą nas Państwo na stoisku zewnętrznym ZG-47, przy czerwonym piętrowym autobusie.

Gorąco zapraszamy!

Stoisko PIETRUCHA na targach w Kielcach

18.04.2014|

Dobre, bo polskie

autostrady420141841.jpg

W najnowszym numerze (4/2014) Magazynu AUTOSTRADY można znaleźć ciekawy artykuł. W stałym dziale "Dobre, bo polskie" opublikowany został tekst pt. "Ciągły rozwój naszą przewagą konkurencyjną". Dotyczy on historii oraz obecnych kierunków działania Grupy PIETRUCHA. Udostępniamy pełną wersję artykułu.

16.01.2014|

Targi Infratech Essen

g2essen.JPG

Infratech

 

Serdecznie Zapraszamy na Targii Infratech 2014 Essen, Niemcy, na których posiadamy stoisko z naszymi czołowymi produktami przeznaczonymi pod infrastrukturę wodną oraz lądową tj. Grodzice winylowe EcoLock, Systemy do zabudowy marin i nabrzeży wykonane z kompozytu drewna z PVC pod nazwą handlową Terradeck oraz Geosiatki o sztywnych węzłach Polgrid. Nie mogło nas zabraknąć na tak znakomitej wystawie jaką jest Infratech 2014, tak ściśle skupionej na infrastrukturze technicznej z branży wodnej oraz lądowej inżynierii. Targi Infratech 2014 to miejsce spotkań dostawców, dystrybutorów, wykonawców oraz potencjalnych klientów produktów i usług związanych z infrastrukturą.

Zapraszamy na Targi Infratech  oraz do odwiedzenia naszego stoiska z produktami Grupy Pietrucha. Targi trwają od 15.01.2014 do 17.01.2014 na terenie Targów Essen.

02.12.2013|

Seminarium w Uniejowskim zamku

W dniach 29-30 listopada 2013 w Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie odbyło się seminarium p.t. "Wykorzystanie grodzic winylowych w budownictwie lądowym i wodnym". Uczestniczący w nim projektanci, inżynierowie oraz wykonawcy związani z inżynierią wodną i melioracją mieli okazję lepiej poznać możliwości zastosowania grodzic winylowych. Była to też znakomita okazja dla uczestników do wymiany doświadczeń i opinii na temat aktualnie odbywających się w Polsce inwestycji  z zakresu inżynierii lądowej i wodnej.

 

O grodzicach winylowych opowiadał Robert Kurowski

 

Seminarium w Uniejowie

28.11.2013|

Kongres POLANDAFRICA

Z Afryką od dawna łączą Polskę więzy partnerstwa i współpracy. Jest też interesującym rynkiem dla produktów Grupy Pietrucha takich jak geosiatki POLGRID oraz grodzice winylowe ECOLOCK. Okazją do nawiązania nowych kontaktów handlowych zarówno dla strony polskiej jak i odwiedzających nas gości z Afryki był kongres POLANDAFRICA 2013, który zorganizowała Regionalna Izba Gospodarcza - Łódź we współpracy z Instytutem Afrykańskim oraz Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych i pod patronatem Zespołu d/s. Afryki Parlamentu.

 

Kongres otworzyła 26 listopada sesja plenarna pt. "Polska - Afryka, perspektywy partnerskiej współpracy", w której wzięli udział przedstawiciele rządu RP, ambasadorzy państw afrykańskich, lokalnych władz samorządowych oraz organizacji gospodarczych i przedsiębiorców z Afryki i Polski.

 

Ważną częścią kongresu były sesje tematyczne. Grupa PIETRUCHA miała okazję zaprezentować się na sesji poświęconej geoinżynierii, górnictwu, energetyki i ekologii przedstawiają prezentację pt: "Advanced cost - effective solutions for geotechnica, projects. Introduction to geosynthesis and vinyl sheet"

 

Wierzymy, że rozmowy biznesowe z naszymi partnerami z Afryki zaowocują wieloletnią współpracą handlową.

 

 

 

27.11.2013|

Modernizacja obwałowań Lipki-Oława

W dniu 26.11.2013 zostały ukończone prace związane z montażem ścianek szczelnych w ramach zadania:  „Lipki – Oława – modernizacja obwałowań, gm. Oława i Jelcz - Laskowice. Modernizacja wału W-1 (OM)”. Generalnym Wykonawcą całej inwestycji jest firma: Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych "EKO-WOD" Spółka z o.o., z siedzibą w Świdnicy.

 

Prace montażowe polegały na wbiciu grodzic winylowych  typu GW-610/9 o wysokości 4,5  w koronę wału w łącznej ilości 2300m2.

 

Pomimo niekorzystnych  warunków gruntowych, nasz podwykonawca firma „ZRI Chrobok” sprostał wszelkim trudnościom dzięki czemu prace zostały ukończone terminowo.

 

Wzmocnienie wałów Oława

18.09.2013|

Grupa PIETRUCHA weźmie udział w kongresie POLANDAFRICA 2013

Regionalna Izba Gospodarcza Łódź wspólnie z Instytutem Afrykańskim oraz Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych organizuje w dniach 26-27 listopada 2013 roku w Łodzi Polsko-Afrykański Kongres Współpracy POLANDAFRICA 2013. 

Celem głównym Kongresu jest rozwój relacji biznesowych pomiędzy Polską i Afryką, w tym w szczególności współpracy z państwami objętymi rządowym programem „GO AFRICA”.

Kongres otworzy sesja plenarna pt. "Polska - Afryka, perspektywy partnerskiej współpracy", w której udział wezmą przedstawiciele rządu RP, ambasadorzy państw afrykańskich, lokalnych władz samorządowych oraz organizacji gospodarczych i przedsiębiorców z Afryki i Polski. Po jej zakończeniu, w drugiej części dnia odbędą się następujące sesje tematyczne:

 • Geoinżynieria, górnictwo, energetyka i ekologia
 • Przemysł obronny
 • Inwestycje, w tym infrastruktura i budownictwo
 • Informatyka i jej zastosowania w nowoczesnej gospodarce
 • Rolnictwo i przemysł spożywczy
 • Ochrona zdrowia, przemysł farmaceutyczny i medyczny
 • Nauka i edukacja

Sesje te będą kontynuowane w drugim dniu kongresu wraz z równolegle prowadzonymi rozmowami B2B pomiędzy zainteresowanymi stronami.

 

09.09.2013|

Wzmocnienie wałów przeciwpowodziowych w Sieradzu

W pierwszych dniach września bieżącego roku zostały rozpoczęte  prace budowlane w ramach inwestycji  pn.:  „Doszczelnienie lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty w km 0+200 – 0+800 na terenie miasta Sieradza”

Prace polegają na doszczelnieniu korpusów wałów przeciwpowodziowych i podłoża poprzez wbicie ścianki szczelnej z grodzic winylowych typu GW-300 zapuszczanej w osi wału na głębokość 4m oraz 4,5m.

Całość zadania przewiduje montaż grodzic winylowych w ilości 2600m2

 

Wały przeciwpowodziowe - grodzice

13.08.2013|

Regulacja rzeki w Starych Kolniach

W sierpniu bieżącego roku rozpoczęły się prace budowlane w ramach zadania: „Budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 457 km 16+513 w miejscu istniejącego mostu przewidzianego do rozbiórki wraz z korektą łuku poziomego drogi w m. Stare Kolnie”
Generalnym Wykonawcą całej inwestycji jest firma Himmel i Papesch z Opola.

 

Regulacja brzegu rzeki oraz wzmocnienie nabrzeża zostały wykonane z zastosowaniem grodzic winylowych typu GW-270 Pietrucha o wysokości 3m.

 

Dzięki zastosowaniu nowoczesnego wibromłota firmy MOVAX, prace związane z montażem grodzic przebiegają  bardzo sprawnie. 

 

Regulacja biegu rzeki

 

Do montażu użyto maszyny MOVAX

 

Zastosowane grodzice PIETRUCHA typu GW-270